Privacy

 

Privacyverklaring KoffieSensatie

Versie nummer 1.0
Datum: 26/01/2021

Wij van KoffieSensatie (Handelsnaam van ter Huurne Holland Markt B.V.) doen ons best om uw persoonsgegevens en uw privacy zo veel als mogelijk te beschermen en te waarborgen. KoffieSensatie houdt alleen die persoonsgegevens bij die wij nodig hebben om u van dienst te kunnen zijn. Wij verwerken en beveiligen uw persoonsgegevens zorgvuldig onder inachtneming van de geldende wet- en regelgeving. Hoe verzamelen wij uw gegevens en waarvoor woorden deze gebruikt vraagt u zich nu af. Dit lichten wij hieronder toe.

Verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens

KoffieSensatie, als onderdeel van:

ter Huurne Holland Markt B.V.

Alsteedseweg 64
7481 RZ Buurse

Tel.: 085-9021805
Fax: 053-5696615
info@koffiesensatie.nl

KVK nr.: 30146118

Eigenaar: G. van den Tweel

Contactpersoon privacy: E. Brüning

E-mail: info@koffiesensatie.nl

 

Algemeen

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Deze zijn:

·        Verwerken van bestellingen

·        Service-vragen

·        Communicatie met de klant

·        Gepersonaliseerde aanbiedingen

Onder de 18? Wij verkopen niet aan personen onder de 18 i.v.m. de rechtsgeldigheid van koopovereenkomsten met personen onder de 18 jaar en hun privacy. Bent u onder de 18 en toch een koffie- of theefanaat? Vraag dan een persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid draagt voor u te bestellen.

Uw persoonsgegevens verstrekt uw vrijwillig en uitsluitend voor de doeleinden zoals hier aangegeven. Uw heeft te allen tijde het recht op verwijdering van uw data.

Onze privacyverklaring kan gewijzigd worden door verschillende factoren zoals wijzigingen van de wettelijke bestemmingen. Wij behouden ons dit recht voor, om noodzakelijke wijzigen aan te brengen en raden u aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

Persoonsgegevens

Onderstaande persoonsgegevens kunnen worden verwerkt:

·        Naam

·        Adres, postcode en woonplaats

·        Geboortedatum

·        E-mailadres

·        Geslacht

·        Telefoonnummer

·        Gebruikersnaam en inloggegevens (waaronder wachtwoorden)

·        Klantnummer

·        Gegevens over uw IP-adres, internetbrowser, taalinstellingen

·        Betaalgegegevens, zoals bankrekeningnummer en kredietkaartnummer

·        Cadeaubonnen

·        Bestelgeschiedenis / klantgeschiedenis

·        Informatie over uw voorkeuren, interesses en surfgedrag

·        Gegevens uit klantonderzoeken, reviews en prijsvragen

 

Gebruik persoonsgegevens

·        Identificatiedoeleinden

·        Koop- en/of serviceovereenkomsten uitvoeren

·        Account aanmaken

·        Afwikkeling en informatie bestelprocessen

·        Doelgerichte en eenvoudige klantenservice

·        Verwerking van betalingen, facturatie en financiële administratie

·        Optimalisatie winkelbeleving

·        Vertoning van prijsvragen en/of winacties

·        Nieuwsbrieven en klantonderzoeken

·        Fraude voorkomen in het kader van voldoen aan de wet- en regelgeving

·        Bezoekersstatistieken en analyse

 

KoffieSensatie plaatst cookies.

 

Contact

Contact opnemen?

Dat kan op verschillende manieren:

·        Contactformulier

·        Telefonisch: 085-9021805

·        Per e-mail: info@koffiesensatie.nl

Wij kunnen de contactmomenten vastleggen voor servicegerichte doeleinden. Zo is het voor beide partijen handig niet alles in meervoud uit te moeten leggen en zo efficiënt mogelijk te kunnen handelen. Het verkort de contactmomenten aanzienlijk en geeft u meer tijd om van een heerlijk kopje koffie of thee te genieten.

Wij nemen geen gesprekken op, maar behouden ons voor belangrijke informatie te noteren en aan uw accountinformatie toe te voegen. Dit met het doel onze service te optimaliseren.

Contact via social media wordt niet in uw shopaccount gearchiveerd en uitsluitend benut, om binnen het platvorm de communiceren. Op het gebruik van social media is de privacyverklaring van het betreffende social-mediakanaal van toepassing.

 

Bent u verplicht de gegevens te verstrekken?

Ja. Bepaalde gegevens moet u verstrekken. Wanneer u die gegevens niet aan ons wilt geven, dan kunnen wij de overeenkomst niet met u aangaan en kunnen we de overeenkomst niet uitvoeren. De gegevens die wij van u vragen hebben dan ook direct verband met de aan ons gestelde wettelijke verplichtingen en het optimaliseren van uw klantbeleving.

We hebben daarnaast ook bepaalde gegevens nodig om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals onder meer de Drank- en Horecawet.

 

Bewaartermijn persoonsgegevens

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan 7 jaar. Daarna anonimiseren wij de gegevens voor interne statistische doeleinden.

 

Uw rechten omtrent de door ons bewaarde persoonsgegevens

·        Recht op inzage

·        Recht op wissen

·        Recht op beperking

·        Recht van verzet

·        Recht op overdracht

 

Indien KoffieSensatie voldoet aan b.v. wissen van gegevens behouden wij ons voor uw account te laten vervallen dan wel op te heffen, als deze als gevolg niet meer aan de wettelijke eisen voldoet.

KoffieSensatie behoudt zich voor niet te voldoen aan bovenstaande indien er een wettelijk gegronde reden voorligt.

Uw persoonsgegevens vindt u terug in uw eigen account. U kunt daar inloggen en ook uw gegevens aanpassen. Voor inzage in gegevens die niet in uw account staan, kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen.

In commerciële e-mails zult u altijd een afmeldknop vinden zodat u zich kunt afmelden van het ontvangen van die berichten. U kunt zich tevens per e-mail aan info@koffiesensatie.nl afmelden van onze diensten.


Delen met derden van persoonsgegevens

KoffieSensatie gaat uw persoonsgegevens niet verkopen of verhuren aan derden.

KoffieSensatie kan wel gebruik maken van derde partijen die noodzakelijk zijn om onze diensten te verlenen.

Samenwerkingen:

  • Medewerkers
  • Betalingsbedrijven
  • Bezorgpartners
  • Leveranciers
  • Partners in advertenties, marketingcampagnes, klantonderzoek en reviews
  • IT-dienstverleners (Hosting en onderhoud website)
  • Juridische ondersteuning
  • Overheidsinstanties (uitsluitend op basis van dagvaardingen of gerechtelijke bevelen)
  • andere externe dienstverleners

 

Betalen

KoffieSensatie maakt gebruik van Mollie (derde partij omtrent alle betalingen). Voor betalingen geldt dan ook de privacy verklaring van Mollie (https://www.mollie.com/nl/privacy ).

 

Beveiliging persoonsgegevens

KoffieSensatie heeft technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beveiligen:

·        SSL verbindingen voor websites

·        Beperkte toegang medewerkers tot uw accountgegevens

·        Medewerkers die toegang hebben tot gegevens zijn contractueel gebonden aan een geheimhoudingsverklaring.

Het is echter niet volledig uit te sluiten dat op enig moment er toch sprake is van b.v. een datalek. Wij zijn verplicht dit te registreren en bij de Autoriteit Persoonsgegevens te melden.

 

Vragen?

Heeft u over deze privacyverklaring? U kunt contact opnemen met KoffieSensatie. Onze contactgegevens vindt u bovenaan deze privacyverklaring.